De invloed van COVID-19 op uw gerechtelijke incassoprocedure

De rechtbanken zijn tot nader order gesloten voor publiek. De Rechtspraak heeft namelijk bepaald dat zij fysiek contact zo veel mogelijk willen beperken vanwege COVID-19. Echt gesloten zijn de rechtbanken niet, want achter de schermen draaien de rechtbanken gewoon door. Op zeer urgente zaken na, betekent dit dat zittingen met fysieke aanwezigheid van partijen momenteel niet plaatsvinden. Wat betekent dat voor u en uw incassozaak? Wij vertellen u welke gevolgen deze maatregel met zich mee brengt. 

Lopende zaken

Het gros van de zaken welke het coeo uitvoert behandelt de kantonrechter en verlopen grotendeels schriftelijk. Dit houdt in dat er geen fysieke verschijning van partijen vereist is. Het voordeel hiervan is dat deze zaken dan voor een groot deel doorgang kunnen vinden.

Voor bedrijven die midden een gerechtelijke procedure zitten probeert de Rechtspraak de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Dit doen de rechtbanken door de procedures zoveel mogelijk via een schriftelijke ronde voort te laten zetten (via conclusie van repliek en conclusie van dupliek). Indien de kantonrechter al bepaald heeft dat de procedure schriftelijk doorgaat, maakt dit voor de procedure van de opdrachtgever geen dus verschil.

Nauwelijks effect op de executie portefeuille

Onze zogeheten ‘executie portefeuille’ bevat zaken waarin opdrachtgevers een positief vonnis hebben behaald en welke ten uitvoer worden gelegd bij onze deurwaarder. De deurwaarder kan executiemaatregelen treffen als de wederpartij niet betaalt, zoals het leggen van een loonbeslag of een bankbeslag.

Momenteel heeft de uitbraak van COVID-19 nauwelijks effect op de executie portefeuille. De deurwaarder kan haar werkzaamheden uitvoeren en zodoende kunnen er nog steeds executiemaatregelen worden getroffen worden. Daarentegen is de deurwaarder momenteel wel buigzamer naar klanten die een horecagelegenheid hebben en momenteel geen omzet draaien. Tegenover deze horecagelegenheden worden momenteel ook geen executiemaatregelen getroffen, omdat er vanwege afwezigheid van omzet hoogstwaarschijnlijk lastig te incasseren valt bij deze partijen.

Het starten van een gerechtelijke incassozaak

Nieuwe zaken kunnen nog steeds aangebracht worden bij de rechtbanken en worden ook door de rechtbanken in behandeling genomen. Als een wederpartij wilt reageren op de dagvaarding kan dat normaliter schriftelijk of mondeling op de zitting. Hoewel de rechtbanken momenteel gesloten zijn voor publiek, kan de wederpartij nog steeds mondeling reageren. De wederpartij dient dit dan schriftelijk door te geven, maar ook mag hij/zij de rechtbank bellen als zij mondeling willen reageren. Tevens kan de wederpartij, zoals altijd, ook schriftelijk reageren. Het starten van een nieuw gerechtelijke procedure zorgt dus amper voor problemen.

Uitstel van gerechtelijke bijeenkomsten

Eigenlijk heeft COVID-19 alleen zijn weerslag op zaken waarin een de kantonrechter een comparitie (bijeenkomst van partijen) heeft bepaald. Deze hoorzittingen vinden in de regel geen doorgang, omdat beide partijen fysiek aanwezig dienen te zijn en dit wegens COVID-19 niet mogelijk is. Wel zien wij dat de rechters daar waar mogelijk zaken waarin een comparitie van partijen is bepaald omzetten naar een schriftelijke procedure, zodat de zaak toch voortgezet kan worden. Alleen in de zaken waarin dit niet kan en een fysieke aanwezigheid van partijen is vereist, moeten de zaken nu nog aangehouden worden.

Zodra een versoepeling van de COVID-19 maatregelen wordt aangekondigd, verwacht coeo dat ook fysieke hoorzittingen weer mogelijk zullen zijn. Daarnaast zijn diverse rechtbanken aan het testen met video zittingen als vervangingen van de fysieke hoorzitting.

De maatregelen vanuit de overheid raadplegen? Klik dan hier.

Onze aanpak

Nu de situatie rondom COVID-19 eigenlijk alleen problemen oplevert voor zaken waarbij er verweer gevoerd wordt door uw wederpartij en de rechter het noodzakelijk vindt dat partijen fysiek aanwezig moeten zijn, is er kleine kans dat uw zaak vertraging op zal lopen bij  rechtbank. Onze juridische afdeling kan aan de hand van de stukken in het dossier een gedegen inschatting maken of uw wederpartij verweer gaat voeren en of de kans aanwezig is dat er een fysieke hoorzitting moet komen. Mocht u op voorhand een inschatting willen hebben kunt u contact opnemen met onze juridische afdeling.

Voor alle zaken geldt dat de rechtbank ons informeert indien bepaalde zaken niet door kunnen gaan vanwege COVID-19. Opdrachtgevers informeren wij vanzelfsprekend per e-mail zodra wij berichtgeving hebben ontvangen van de rechtbank.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem vooral contact op met een van onze juristen. E-mail naar [email protected] of bel 03 808 68 72.