Juridische Informatie

Informatie

coeo B.V. werkend onder de naam coeo Incasso, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0788.981.865, Rooigemlaan 532, te 9000 Gent in BelgiĆ«, tel. +32 (0) 808 68 72 en e-mail [email protected].

Toezichthoudende overheid:
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.
Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
www.economie.fgov.be

BTW-nummer
BE 0788.981.865

IBAN
BE40 7360 7196 4263 (BIC: KREDBEBB)
Op naam van ”coeo B.V.”

Heeft u vragen?

De vakkundige medewerkers van coeo Incasso staan voor u klaar.
Neem contact met ons op het nummer +32 (0) 808 68 72 of stuur even een e-mail naar [email protected]