Wij helpen u graag verder.

Hoe kom ik erachter of een potentiële klant kredietwaardig is?

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met [email protected].

Wat is een ingebrekestelling?

Middels de ingebrekestelling – ook wel de veertiendagenbrief of de slotsommatie genoemd – geeft u uw klant de laatste mogelijkheid de vordering te betalen zonder extra kosten, nog voordat u deze uit handen geeft. Met de ingebrekestelling informeert u uw klant over het aankomende incassotraject op een nette en klantvriendelijke wijze. 

U legt op een nette en juiste wijze uit dat uw klant de factuur binnen 14 dagen (na ontvangst) moet voldoen voordat u schadebeding en (wettelijke) rente bij hem of haar in rekening mag brengen. 

Kan coeo de ingebrekestelling voor mij versturen?

Dit kan zeker. U maakt dan gebruik van onze sommatie service. Wij zullen voor u de ingebrekestelling opstellen en verzenden.  Neem vrijblijvend contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden via +32 (0) 808 68 72 of [email protected].

Mijn klant betaalt nog steeds niet na het versturen van de ingebrekestelling, wat nu?

Niet bij iedere klant lijkt het zelf versturen van de ingebrekestelling altijd even goed te werken en laat de betaling op zich wachten. Wanneer u deze brief door coeo laat opstellen en versturen, zet u net iets meer kracht bij deze betaalherinnering. 

Helaas is een herinnering of ingebrekestelling niet altijd voldoende om een openstaande rekening betaald te krijgen. coeo helpt u door de vordering middels een effectieve én klantvriendelijke methode alsnog te incasseren. Lees meer informatie over het minnelijke incasso traject.

Wat is No Cure No Pay?

Bij coeo behandelen wij uw incassodossier altijd op basis van ‘No Cure No Pay’. Dit houdt in: Is er geen verhaalsmogelijkheid en lukt het ons niet om uw vordering te incasseren, dan kost het u ook helemaal niets. Uw garantie dat wij ons uiterste best zullen doen de vordering minnelijk te incasseren.

Hoeveel kost een incasso?

Wanneer wij uw incassodossier op basis van ‘No cure no pay’ behandelen, zal alleen in geval van een positief incasso-resultaat 15 % van de hoofdsom worden ingehouden. Indien coeo er niet in slaagt de schuld te incasseren, worden er in het geheel geen kosten aan u doorberekend.

 1. Indien uw incassodossier volledig wordt voldaan:
  coeo ontvangt 15 % van de geïncasseerde hoofdsom.
 2. Indien uw incassodossier gedeeltelijk wordt voldaan:
  coeo ontvangt 15 % van de geïncasseerde hoofdsom met een minimum van €25,-.
 3. Indien in uw incassodossier geen betaling wordt verkregen:
  U hebt geen kosten aan coeo.
 4. Indien een incassodossier door u wordt ingetrokken:
  Incassokosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever

Het is naast een eenmalige incasso-opdracht ook mogelijk om een langdurige samenwerking aan te gaan. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Mijn niet-betalende klant bevindt zich in het buitenland, kunnen jullie daar ook incasseren?

Jazeker. Wij werken samen met gekwalificeerde lokale kantoren binnen Europa en zijn in staat uw internationaal incassodossier op succesvolle wijze af te ronden.

coeo Incasso is een van de weinige Nederlandse incassobureaus die in België officieel staat ingeschreven bij de FOD economie als incassobureau. Dit houdt in dat wij aan alle vereisten voldoen om ook in België schuld in te vorderen van zowel consumenten als bedrijven. Bekijk hier onze regio’s waar wij actief zijn.

Hoe kan ik mijn incassodossiers bij coeo aanleveren?

Wij bieden verschillende mogelijkheden om uw incassodossiers aan te leveren. Zo is het mogelijk om te kiezen voor API interface, webhooks, batch aanleveringen (in verschillende variaties en formaten, te denken aan xls, csv of tekst) en xml oplossingen. 

Daarnaast kan ons incassoportaal direct met uw systeem gekoppeld worden, zodat uw organisatie op haar eigen vertrouwde manier management informatie up-to-date kan houden. Hiervoor hebben wij een state-of-the-art API connectie beschikbaar.

Hoe houdt coeo mij op de hoogte van lopende incassodossiers?

Via onze coeo Webtool kan u online de realtime voortgang van uw dossiers bekijken. Deze dashboards bevatten overzichten van gegevens over incassodossiers, de voortgang en status van het incassotraject, betalingen, regelingen en andere financiële gegevens. 

Daarnaast beschikken wij over de mogelijkheid tot een volledig interactieve integratie met uw CMS systeem, waardoor u op uw eigen vertrouwde manier management informatie up-to-date kan houden. Hiervoor heeft coeo Incasso een state-of-the-art API (Application Programming Interface) beschikbaar.

Op welke manier houdt coeo rekening met niet-betalende klanten met financiële problemen?

In het gehele incassotraject leggen wij bij uitstaande schulden de nadruk op de maatschappelijk verantwoorde aspecten. Wij communiceren regelmatig met uw klanten en – belangrijker nog – op een begrijpelijke manier. Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI) is de leidraad voor al onze werkzaamheden.

Wat als het incasseren niet succesvol blijkt?

De kans bestaat dat het op dit moment niet mogelijk is om een betalingsregeling te treffen of (gedeeltelijke) betalingen te incasseren, vanwege de huidige slechte financiële positie van uw klant. coeo biedt de mogelijkheid om de uitstaande schuld binnen haar schuldbewakingsomgeving te plaatsen.

Wat doet coeo tijdens het gerechtelijk incassotraject?

In de gerechtelijke incassoprocedure vragen wij de rechter om in een vonnis uit te spreken dat uw wederpartij uw vordering dient te betalen. Wij verzorgen uw kant van de gerechtelijke procedure door het opstellen van uw dagvaarding en alle processtukken die  nodig zijn gedurende de procedure.

Ik heb een positief vonnis behaald, hoe houdt coeo mij op de hoogte van het executietraject?

Als opdrachtgever van coeo hebt u toegang tot onze online beveiligde en realtime raadpleegbare omgeving. Hier plaatsen wij regelmatig een update in de voortgang van het dossier omtrent de ontwikkelingen bij onze deurwaarder.

Waarom moet ik eerst de kosten voorschieten van de gerechtelijke procedure?

Aan een vonnis met een proceskostenveroordeling gaat er eerst een gerechtelijke incassotraject vooraf. Om een gerechtelijk incassotraject te starten moet griffierecht worden betaald. Gezien u als eisende partij de vrederechter om een vonnis vraagt, dient u het griffierecht voor te schieten. Als de vrederechter u voor het overgrote gedeelte in gelijk stelt, wordt ook uw wederpartij veroordeeld in de kosten van deze procedure, waaronder het griffierecht.

coeo is geen deurwaarderskantoor, kunnen jullie wel het executietraject uitvoeren?

coeo voert zelf het executietraject niet uit, maar wij hebben wel een nauw samenwerkingsverband met een deurwaarderskantoor. 

Bij een positief vonnis wordt uw vonnis doorgestuurd naar de deurwaarder voor het ten uitvoer leggen van uw vonnis. De deurwaarder verzorgt het executietraject en zal de nodige maatregelen nemen om uw vordering te incasseren. Onze executiemedewerker van coeo onderhoudt het contact tussen u en de deurwaarder en onderzoekt samen met de deurwaarder de mogelijkheden voor uw zaak.

Welke stappen worden ondernomen bij een gerechtelijk incassotraject? En door wie?

Bij een gerechtelijk incassotraject onderneemt coeo (kort door de bocht) vijf stappen. Niet alleen wij voeren deze stappen uit, ook de wederpartij en de deurwaarder. Zie hieronder een vereenvoudigd overzicht van deze vijf stappen. 

 1. Opstellen dagvaarding →  coeo
 2. Opsporen niet-betalende klant (coeo) en afgeven (‘betekenen’) van dagvaarding → coeo/ Deurwaarder 
 3. Dagvaarding inschrijven op de rol van de rechtbank → coeo
 4. Communiceren met rechtbank (‘de rechtszaak’) → coeo
  -Conclusie van antwoord (verweer) → Wederpartij
  -Conclusie van repliek → coeo
  -Comparitie van partijen (terechtzitting) → coeo en wederpartij
  -Getuigenverhoor (enquête) → coeo en wederpartij
 5. Vonnis betekenen en (waar nodig) beslag leggen → Deurwaarder

Wat is een tenuitvoerlegging van het vonnis?

De tenuitvoerlegging van het vonnis is de verzameling van handelingen en maatregelen die de deurwaarder verricht om uw vorderingen geïncasseerd te krijgen nadat u een vonnis van de rechtbank heeft gekregen. Denk hierbij aan het bankbeslag, een beslag op het inkomen of een beslag op (on)roerende goederen. 

Ik ga een samenwerking aan en heb een overeenkomst nodig. Kan coeo mijn bedrijf hierbij helpen?

Jazeker. Onze juristen zijn onder meer vaardig in het opstellen van diverse overeenkomsten: koopovereenkomst, huurovereenkomst, leningsovereenkomst, beëindiging van arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, non-disclosure agreement (ook wel: geheimhoudingsovereenkomst), overeenkomst van opdracht en overeenkomst van aanneming van werk, etc. 

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Nee, het is niet verplicht om over algemene voorwaarden te beschikken. Wel zijn deze inmiddels onmisbaar bij het voorkomen van mogelijke conflicten en om uw bedrijf ten alle tijden in te dekken bij toekomstige geschillen. 

Daarbij staan onze juristen voor u klaar om uw algemene voorwaarden inhoudelijk te controleren.

Wat houdt de GDPR in?

De General Data Protection Regulation (GDPR) bepaalt voor de gehele Europese Unie hoe men om moet gaan met persoonsgegevens. Dit bevat onder meer wettelijke regels over hoe bedrijven en overheden het grondrecht van privacy dienen te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of onrechtmatige openbaarmaking, maar ook wanneer dit grondrecht mag wijken voor andere belangen. 

Kan coeo mijn huidige GDPR-beleid controleren?

Jazeker. Ook bestaande documentatie kan coeo Incasso voor u nakijken. Indien nodig kunnen onze privacy experts aanpassingen, aanvullingen of andere werkzaamheden uitvoeren.

Ik beschik niet over een GDPR-beleid, kan deze worden opgesteld door coeo?

Ja. Een belangrijk aspect van de GDPR is de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen van persoonsgegevens aan de regels van de GDPR voldoen. Het hebben van een GDPR-beleid is de meest eenvoudige manier om hieraan te voldoen en – nog belangrijker – aan blijft voldoen terwijl u uw bedrijf blijft doorontwikkelen.

Wij bekijken samen met u welke persoonsgegevens u in uw dagelijkse bedrijfsvoering verzamelt en verwerkt en welke documenten of procedures u wettelijk verplicht bent om te voeren. Onze privacy experts zullen vervolgens met u samen een privacy-project opstellen en uitvoeren.

Wat is een Privacy Statement en is het verplicht om te hebben?

Een privacy statement is een verklaring namens uw bedrijf over hetgeen u verwerkt aan persoonsgegevens. U laat uw klanten – en andere betrokkenen – weten welke persoonsgegevens u nodig hebt voor uw dienstverlening, wat u doet met persoonsgegevens, hoe u deze beveiligt, welke partijen hiertoe toegang hebben en – last but not least – welke rechten uw klanten kunnen uitoefenen. 

Hoewel het hebben van een privacy statement niet verplicht is, is het wel zeer verstandig deze te hebben. De reden hiervoor is dat – bij een gebrek aan een privacy statement – u dient aan te tonen dat u uw klanten op een andere wijze hebt geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Moet ik als opdrachtgever een verwerkersovereenkomst met coeo sluiten?

Indien u een samenwerking met ons aangaat, is het verstandig – doch niet verplicht – om met ons af te spreken hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Gezien incassobureaus – net als deurwaarders en accountants – door de GDPR als verwerkingsverantwoordelijk voor hun werkzaamheden worden beschouwd, wordt in principe geen traditionele verwerkersovereenkomst gesloten.

Wat kan ik doen met de coeo Webtool?

Via onze coeo Webtool kan u online de realtime voortgang van uw dossiers bekijken. Deze dashboards bevatten overzichten van gegevens over incassodossiers, de voortgang en status van het incassotraject, betalingen, regelingen en andere financiële gegevens. 

Daarnaast beschikken wij over de mogelijkheid tot een volledig interactieve integratie met uw cms systeem, waardoor u op uw eigen vertrouwde manier management informatie up-to-date kan houden. Hiervoor heeft coeo Incasso een state-of-the-art API (Application Programming Interface) beschikbaar.

Hoe kan ik inloggen bij de coeo Webtool?

Ga naar app.coeo-incasso.nl/login. U ziet onderstaand scherm. Vul hier uw inloggegevens in en kies voor ‘Inloggen’. U krijgt dan toegang tot de coeo-webtool.

Om in te loggen in de coeo-webtool hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze hebt u ontvangen in onze welkomst e-mail.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Kies dan voor ‘Wachtwoord vergeten?’. Hier vult u uw gebruikersnaam in. Vervolgens ontvangt u een bericht op het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven met daarin het nieuwe wachtwoord. Om veiligheidsredenen zijn wij niet in staat om deze aan te passen.

Hoe kan ik coeo bereiken?

U kan telefonisch contact opnemen op het nummer +32 (0) 808 68 72 of u kunt een e-mail sturen naar info@coeo-incasso.be

Bent u een bestaande klant? Dan kan u het beste mailen naar [email protected].

Wat is “Mijn coeo”?

Met ons online portaal Mijn coeo kan uw klant op een gemakkelijke en beveiligde manier inloggen, een iDeal-betaling doen, een betalingsregeling treffen, bezwaar indienen, financiële gegevens inkijken en vragen stellen. Het is een hoogwaardig, gebruiksvriendelijk en efficiënt platform, waarmee uw klant in één oogopslag kan zien wat de mogelijkheden zijn en in één klik een actie kan uitvoeren.

Wat zijn de openingstijden van de klantendienst?

Onze klantendienst (voor opdrachtgevers) is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 8.30 – 17.00 uur (m.u.v. feestdagen).

In welke landen is coeo gevestigd?

coeo heeft eigen kantoren in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij werkt coeo samen met gekwalificeerde lokale kantoren binnen Europa.

Kantoor België: Leonardo da Vincilaan 19A, België

Staat uw antwoord er niet tussen?

Neem gerust contact met ons
op. Wij helpen u graag verder.

03 808 68 72