Special Care Team

Als uw klant extra zorg nodig heeft, hebben wij een specifiek team ondergebracht met zeer bekwame medewerkers die ons Special Care Team vormen.

Zij gingen u voor

Extra zorg voor uw klant

Het Special Care Team binnen coeo is gespecialiseerd in het communiceren met uw klanten in een prettige en informele manier. Door empathie te creëren rond hun financiële situatie, zijn zij in staat om de juiste inschattingen te maken over hoe ze deze klanten verder kunnen helpen.

Onze bekendheid met schuldhulpverleners
is erg nuttig voor uw klanten

Onze bekendheid met schuldhulpverleners is erg nuttig voor uw klanten. Door een duidelijk beeld te schetsen van de huidige financiële situatie van uw klanten, kunnen wij hen begeleiden bij budgettaire beslissingen. Daarbij kunnen wij hen informeren over de volgende stap die zij kunnen nemen om hun schulden te verminderen of verdere schulden te voorkomen.

Door deze klanten aan te stellen in ons Speciale Care Team, kunnen wij extra kosten en procedures voorkomen. Dit is in dit stadium uiteraard beter voor alle betrokken partijen. Onze samenwerking met schuldhulpverlenende instanties, bewindvoerders en lokale overheden is een pré voor veel van deze klanten. Via deze manier van werken kunnen we samen met u bijdragen aan een betere financiële en gezonde samenleving.

Schuldbewaking

De kans bestaat dat het op dit moment niet mogelijk is om een betalingsregeling te treffen of (gedeeltelijke) betalingen te incasseren. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege de huidige slechte financiële positie van uw klant. coeo biedt de mogelijkheid om de openstaande factuur binnen haar schuldbewakingsafdeling te plaatsen.

Dankzij realtime verbindingen met verschillende databases is coeo in staat uw klant te monitoren. Zo worden er meteen acties opgestart als er wel mogelijkheden zijn om succesvol te incasseren.

Faillissement

Het is mogelijk dat uw klant in oprechte financiële problemen verkeert en momenteel al onder financieel toezicht staat of persoonlijk failliet is gegaan. Op dat moment zal coeo Incasso alle gerelateerde correspondentie behandelen met de juiste rechtbank of aangewezen curator. Afwikkelingen en mogelijke financiële certificaten kunnen namens u door coeo worden afgehandeld.

  • Excellente behandeling
  • Empatisch incasseren
  • Samenwerking voor betere resultaten
  • Schuldbewaking

Weten wat coeo voor uw organisatie kan betekenen?

Download onze brochure of neem contact op met een van onze incasso-experts.

03 808 68 72