BNPL-marktleider coeo wil sterk groeien in 2022

Interview met CEO International Elias Reitter bij "Mergermarket"

(English below)

De coeo Group zou in 2022 meerdere strategische bedrijfsovernames kunnen doen en zo haar groeitraject verder intensiveren. Zoals CEO International van coeo Elias Reitter uitlegde in een interview met de informatiedienst voor de transactie-industrie “Mergermarket”, zijn er momenteel gesprekken gaande met verschillende potentiële bedrijven die een nuttige aanvulling kunnen zijn op de zakelijke en regionale aanwezigheid van coeo in Europa, maar ook in de VS.

De debiteurenbeheerspecialist, voorheen vertegenwoordigd in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Groot-Brittannië, onderzoekt zowel dergelijke acquisities als het zelfstandig betreden van nieuwe markten.

coeo is met haar huidige 500 medewerkers de afgelopen jaren al flink gegroeid. De omzet bedroeg in 2021 ongeveer $ 200 miljoen, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van meer dan 30% in de afgelopen vier jaar en een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van bijna 60% in vergelijking met 2014. Enerzijds zijn de omzetstijging en de hoge winstgevendheid van het bedrijf gebaseerd op de inzet van AI (Artificial Intelligence) en automatisering om het incassotraject zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Anderzijds is coeo uitstekend gepositioneerd door zijn specialisatie in vorderingen van 100 tot 500 euro op gebied van e-commerce en buy-now-pay-later. Beide groeien duurzaam en hebben een nieuwe impuls gekregen in de pandemie. Volgens Reitter is coeo zelfs marktleider bij BNPL.

Lees het volledige artikel Mergermarket-abonnees na inloggen op Mergermarket.

Elias Reitter, CEO International coeo

English

BNPL market leader coeo targets rapid expansion in 2022

“Mergermarket” interview with CEO Elias Reitter

The coeo Group may be able to make multiple strategic company acquisitions in 2022, adding momentum to its growth trajectory. As CEO Elias Reitter outlined in an interview with the transaction industry information service “Mergermarket”, discussions are already underway with a number of companies under consideration that could suitably complement coeo’s business and regional presence in the US as well as in Europe.

However, he also noted that the receivables management specialist, which has been represented in Germany, Austria, the Netherlands, Belgium and the UK to date, is also considering moving into new markets independently in addition to these purchases.

With a current workforce of 500 employees, coeo has already grown rapidly in recent years. Sales totalled around USD 200 million in 2021, equating to annual growth of more than 30% in the last four years and an average annual growth rate (CAGR) of almost 60% compared with 2014. On the one hand, the company’s increases in revenue and high level of profitability are attributable to the use of AI and automation, in order to make collection as customer- and debtor-friendly as possible. On the other hand, coeo is perfectly positioned thanks to its specialisation in receivables in the range of EUR 100 to 500 in e-commerce and in the “buy now, pay later” area – both are enjoying consistent growth and received another boost during the pandemic. According to Reitter, coeo even leads the market in the BNPL segment.

Subscribers can read the full Mergermarket article by logging in.