(English below)

Rotterdam, 4 januari 2024 – coeo Incasso (hierna: coeo) kondigt met trots aan dat zij de ISO-9001 en ISO-27001 certificeringen succesvol heeft behaald in zowel Nederland als België. Deze dubbele certificering versterkt de positie van coeo Incasso als betrouwbare partner in incassodiensten en onderstreept de blijvende focus op kwaliteit en veiligheid.

coeo streeft in haar dienstverlening altijd naar maximale kwaliteit, klanttevredenheid en excellentie in dienstverlening en operationele processen. Door de ISO-9001 certificering te behalen, toont coeo aan dat het voldoet aan de internationaal erkende normen voor kwaliteitsmanagement, wat resulteert in consistente dienstverlening en continue verbetering.

De ISO-27001 certificering benadrukt coeo Incasso’s vastberadenheid om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Door strikte informatiebeveiligingsmaatregelen te implementeren, minimaliseert coeo Incasso risico’s en versterkt het zijn vermogen om gevoelige gegevens van klanten effectief te beschermen.

Partners, opdrachtgevers en klanten van coeo Incasso mogen een hoge standaard verwachten op het gebied van integriteit en professionaliteit”, zegt Rody Overwater, CEO van coeo in Nederland en België. “De dubbele certificering is een bevestiging van het toegewijde team en de inzet voor het leveren van hoogwaardige incassodiensten. Dat maakt mij erg trots. coeo Incasso kijkt met vertrouwen naar de toekomst en zal blijven streven naar excellentie in haar dienstverlening”, aldus Rody Overwater.

coeo is ISO-9001 en ISO-27001 gecertificeerd in Nederland en België

Voor meer informatie en persaanvragen kunt u contact opnemen met:

Mylène van Wijk
Marketing & Communicatie Manager

coeo B.V.
(BE) 03 808 68 72 / (NL) 010 – 414 54 44
[email protected]

(English)

coeo is ISO-9001 and ISO-27001 certified in the Netherlands and Belgium

4 January 2024, Ghent – coeo Incasso (hereafter: coeo) is proud to announce that it has successfully achieved ISO-9001 and ISO-27001 certifications in both the Netherlands and Belgium. This double certification strengthens coeo’s position as a reliable partner in debt collection services and underlines its continued focus on quality and safety.

In its services, coeo always aims for maximum quality, customer satisfaction and excellence in services and operational processes. By achieving ISO-9001 certification, coeo proves that it meets internationally recognised quality management standards, resulting in consistent service delivery and continuous improvement.

The ISO-27001 certification highlights coeo determination to ensure the confidentiality, integrity and availability of information. By implementing strict information security measures, coeo minimises risks and strengthens its ability to effectively protect clients’ sensitive data.

“Partners, clients and customers of coeo can expect a high standard of integrity and professionalism,” said Rody Overwater, CEO of coeo in the Netherlands and Belgium. “The double certification is a confirmation of the dedicated team and commitment to providing high-quality debt collection services. That makes me very proud. coeo looks to the future with confidence and will continue to strive for excellence in its services,” said Rody Overwater.

coeo is ISO-9001 and ISO-27001 certified in the Netherlands and Belgium

For more information and press enquiries, please contact:

Mylène van Wijk
Marketing & Communications Manager

coeo B.V.
(BE) 03 808 68 72 / (NL) 010 – 414 54 44
[email protected]