MT1000: coeo verkozen tot meest klantvriendelijke credit management organisatie

Beste dienstverlener van 2022 in de categorie Credit Management, Factoring & Incasso.

(English below)

Rotterdam – Eerder dit jaar vond het jaarlijkse MT1000-onderzoek* plaats naar de beste zakelijke dienstverleners van Nederland. coeo is hierbij met trots op de 1e plaats geëindigd in de categorie Credit Management, Factoring & Incasso. Mede dankzij een datagedreven werkwijze en de waanzinnige werkethiek van het team streeft coeo iedere dag naar het beste resultaat. Mét succes.

Via de Net Promotor Score (NPS)  vond de beoordeling plaats op diverse inhoudelijke aspecten: NPS, klantgerichtheid, product leiderschap en op (excellente) kwaliteit van uitvoering. Bij iedere subcategorie is coeo op de 1e plaats geëindigd. Ook in algemene ranglijst (Top 1000) van beste zakelijke dienstverleners scoort coeo behoorlijk hoog en behoort coeo tot de Top 20.

Niels de Peuter (voormalig CEO van coeo) en zijn opvolger Rody Overwater beschrijven in een uitgebreid interview in de MT1000 editie van 2022 de weg naar operational excellence. Zij vertellen onder meer hoe de eigen ontwikkelde incassosoftware en het werken vanuit data de service vergroot en leidt tot tevreden opdrachtgevers en klanten. Naast positieve klantbeoordelingen is feit dat coeo nu op de eerste plek is geëindigd in de MT1000 een mooie bevestiging hiervan.

Stilzitten zit er niet bij voor coeo. Het nieuwe management en directie richt zich alweer op de volgende stappen. “Het continue verbeteren wordt een vast onderdeel binnen al onze disciplines, dit maakt ons nog sterker als organisatie”, aldus Overwater. “Mijn taak de komende periode is om die groei meer verdieping te geven, door het aanscherpen van de operational excellence. Ik ga op elk aspect van ons werk inzoomen, met als doel om het uiteindelijke nóg beter te maken.”

BUSINESS STORIES MT1000 2022

*De MT1000 is een speciale uitgave van MT/Sprout waarin de 1000 beste zakelijke dienstverleners van Nederland worden bekend gemaakt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Amsterdam Centre for Business Innovation. Om deze unieke lijst samen te stellen is er onder zakelijke beslissers gevraagd naar hun ervaringen met dienstverleners. Wie is het meest klantvriendelijk, wie heeft de beste producten en wie heeft de meest excellente uitvoering.

(English)

MT1000: coeo voted most customer-friendly credit management organization

Best service provider of 2022 in the category Credit Management, Factoring & Collection.

Rotterdam – Earlier this year, the annual MT1000 survey* of the best business service providers in the Netherlands took place. coeo proudly finished in 1st place in the category Credit Management, Factoring & Collection. Thanks to a data-driven approach and the amazing work ethic of the team, coeo strives for the best result every day. With success.

Through the Net Promoter Score (NPS) the assessment took place on various content aspects: NPS, customer focus, product leadership and on (excellent) quality of execution. In each subcategory coeo finished in 1st place. Also in general ranking (Top 1000) of best business service providers coeo scores pretty high and belongs to the Top 20.

Niels de Peuter (former CEO of coeo) and his successor Rody Overwater describe in an extensive interview in the MT1000 edition of 2022 the road to operational excellence. Among other things, they tell how the in-house developed collection software and working from data increases service and leads to satisfied clients and customers. Besides positive customer reviews, the fact that coeo has now reached the first place in the MT1000 is a nice confirmation of this.

Winning this award further motivates coeo to continue to develop. The new management and board are already focusing on the next steps. “Continuous improvement is becoming a permanent part within all our disciplines, this makes us even stronger as an organization,” Overwater said. “My task in the coming period is to give that growth more depth, by honing operational excellence. I will be zooming in on every aspect of our work, with the goal of ultimately making it even better.”

BUSINESS STORIES MT1000 2022

*The MT1000 is a special edition of MT/Sprout in which the 1000 best business service providers of the Netherlands are announced. This research is conducted by Amsterdam Centre for Business Innovation. To compile this unique list, business decision makers were asked about their experiences with service providers. Who is the most customer-friendly, who has the best products and who has the most excellent execution.