Lancering nieuwe website van de coeo Group

The right "look" for a good "feel"

(English below)

Digital first, klantgericht en op een duidelijk groeipad: zo start de coeo Group het jaar 2021. De coeo Group, waar coeo NL sinds mei 2020 onderdeel van uitmaakt, heeft in januari haar compleet nieuwe website gelanceerd.

De in Dormagen gevestigde bedrijvengroep met extra vestigingen in Oostenrijk en Nederland ziet zichzelf als een pionier op de Europese incassomarkt en overtuigt met klantgericht, digitaal debiteurenbeheer en individuele, slimme oplossingen. Dit zie je ook terug op de nieuw ontworpen website en in het frisse design waarmee coeo verschijnt. Dit wordt binnenkort gevolgd door een volledig nieuw ontwikkeld serviceportaal, dat duidelijke normen zal stellen voor de branche op het gebied van ervaring en bruikbaarheid.

Dynamisch, technologiegedreven, met een focus op mensen: coeo staat voor digitaal en klantvriendelijk debiteurenbeheer!” vatten de twee CEO’s van de groep, Sebastian Ludwig en Elias Reitter, samen. “Vanaf nu zullen we dit nog sterker laten zien en onze stempel op de incassomarkt drukken met onze ‘co-spirit’ en de samengebundelde kracht en energie van een internationaal actieve groep bedrijven. We kijken uit naar de kansen en uitdagingen die daaruit voortvloeien in gelijke maat.

Samen met hen kijken meer dan 400 medewerkers uit drie landen nu uit naar een spannend jaar 2021 onder het teken van de coeo Group.

 

(English)

Website relaunch with a fresh design

Digital first, customer focused and on a clear growth path: this is how the coeo Group is starting the year 2021. The coeo Group, of which coeo NL has been part of since May 2020, launched its completely new website in January.

The Dormagen-based group of companies with additional locations in Austria and the Netherlands sees itself as a pioneer in the European debt collection market and convinces with customer-centric, digital receivables management and individual, smart solutions. This claim is also reflected on the newly designed website and in the fresh design with which coeo appears. This will soon be followed by a completely newly developed service portal, which will set clear standards for the industry in terms of experience and usability.

Dynamic, technology-driven, with a focus on people: coeo stands for digital and customer-friendly receivables management!” summarise the two CEOs of the group, Sebastian Ludwig and Elias Reitter. “From now on, we will demonstrate this even more strongly and make our mark on the debt collection market with our ‘coeo spirit’ and the concentrated energy of an internationally active group of companies. We are looking forward to the resulting opportunities and challenges in equal measure.

Together with them, more than 400 employees from three countries are now looking forward to an exciting year 2021 under the sign of the coeo Group.