coeo opent nieuw kantoor in Gent en versterkt positie op de Belgische markt

(English below)

Gent, 5 juli 2023 – coeo Group, marktleider op het gebied van credit management met een sterke aanwezigheid in Europa, heeft vandaag de opening van hun nieuwe kantoor in Gent aangekondigd. Met de opening van dit kantoor versterkt coeo haar positie op de Belgische markt en onderstreept het bedrijf haar voortdurende inzet om klanten de best mogelijke incassodiensten te bieden.

Het nieuwe kantoor van coeo, gelegen in het bruisende hart van Gent, is strategisch gekozen op basis van verschillende factoren. “De stad biedt een gunstig ondernemingsklimaat, een centrale ligging, een talentvolle arbeidsmarkt en ondersteunende instanties,” aldus Rody Overwater, CEO van coeo in België en Nederland. “Gent staat bekend om zijn sterke focus op innovatie en technologie, en trekt tal van start-ups, scale-ups en grote bedrijven aan. Met zijn bloeiende academische sector heeft Gent een grote en diverse talentpool. Gent huisvest ook verschillende onderzoeksinstellingen en universiteiten, waardoor het een vruchtbare bodem is voor kennisuitwisseling en samenwerking.”

coeo blijft zich inzetten voor groei en uitbreiding van haar dienstverlening om aan de behoeften van haar klanten te voldoen. Met de opening van het nieuwe kantoor in Gent versterkt coeo haar positie als een betrouwbare partner voor bedrijven in België en zet zij haar missie voort om de incassobranche te transformeren door middel van innovatie en klantgerichtheid.

Met meer dan 15 jaar ervaring in het credit management, heeft coeo een solide reputatie opgebouwd op het gebied van datagedreven en flexibele incassodiensten. Het bedrijf is trots op haar klantgerichte aanpak, waarbij de belangen van zowel schuldeisers als niet-betalende klanten in acht worden genomen. Door middel van innovatieve technologieën en gepersonaliseerde benaderingen streeft coeo ernaar om snel en adequaat betalingsachterstanden op te lossen, terwijl het tegelijkertijd de relaties tussen bedrijven en hun klanten behoudt.

De nieuwe vestiging van coeo in Gent.

Voor meer informatie en persaanvragen kunt u contact opnemen met:

Mylène van Wijk
Marketing & Communicatie Manager

coeo B.V.
(BE) 03 808 68 72 / (NL) 010 – 414 54 44
[email protected]

(English)

coeo opens new office in Ghent and strengthens position in Belgian market

Ghent, 5 July 2023 – coeo Group, a market leader in credit management with a strong presence in Europe, today announced the opening of their new office in Ghent. With the opening of this office, coeo strengthens its position on the Belgian market and highlights its ongoing commitment to providing customers with the best possible debt collection services.

Located in the vibrant heart of Ghent, coeo’s new office was strategically chosen based on several factors. “The city offers a beneficial business climate, a central location, a talented labour market and supportive institutions,” said Rody Overwater, CEO of coeo in Belgium and the Netherlands. “Ghent is known for its strong focus on innovation and technology, attracting numerous start-ups, scale-ups and large companies. With its thriving academic sector, Ghent has a large and diverse talent pool. Ghent also hosts several research institutes and universities, making it fertile ground for knowledge exchange and collaboration.”

coeo continues to be committed to growing and expanding its services to meet the needs of its clients. With the opening of the new office in Ghent, coeo strengthens its position as a trusted partner for businesses in Belgium and continues its mission to transform the debt collection industry through innovation and customer focus.

With more than 15 years of experience in credit management, coeo has built a solid reputation in data-driven and flexible debt collection services. The company is proud of its customer-centric approach, taking into account the interests of both creditors and non-paying customers. Through innovative technologies and personalised approaches, coeo strives to resolve late payments quickly and appropriately, while maintaining relationships between businesses and their customers.

The new branch of coeo in Ghent.

For more information and press enquiries, please contact:

Mylène van Wijk
Marketing & Communications Manager

coeo B.V.
(BE) 03 808 68 72 / (NL) 010 – 414 54 44
[email protected]